بخش ها
جستجو
دريافت رزومه شركت آتيه بنيان سيوان

نمايندگي des-tech

دريافت رزومه شركت آتيه بنيان سيوان

 

 

نگهداري و تعميرات
براي استفاده از دموي نرم افزار ابتدا از طريق عضويت وارد سايت شويد:
ورود به سايت
user: demo
pass: demo
سپس وارد نرم افزار CMMS شويد.
مراحل راه اندازي سيستم تعميرات و نگهداري
مشخصات نرم افزار تعمير و نگهداري (CMMS & EAS)
راهنماي نرم افزار تعمير و نگهداري
دموي نرم افزار

قابليت ها، امكانات و قيمت
سيستم جامع نگهداري و تعميرات آسان
Asan CMMS

پوشش انواع سيستم هاي تعميرات و نگهداري
در اجراي سيستم تعميرات و نگهداري در هر واحدي، رويكردهاي مختلفي وجود دارد. بنابراين لازم است نرم افزار CMMS پوشش مناسبي نسبت به روش هاي مختلف تعميرات و نگهداري داشته باشد.
سيستم تعميرات و نگهداريآسان سيستم هاي تعميرات و نگهداري زير را پوشش مي دهد:
 • سيستم‌هاي غير برنامه‌‌اي واكنشي (Unplanned Maintenance)
اين سيستم كه به تعميرات اضطراري يا EM نيز مشهور مي‌باشد، رفع خرابي و انجام تعميرات در صورت وقوع خرابي تجهيزات و وقوع مشكلات بدون برنامه‌ريزي قبلي را پشتيباني مي‌كند.
 • نت پيشگيرانه PM
فعاليت‌هاي بازرسي، بازديد، تنظيم، تعويض و تعميرِ قطعات و ماشين‌آلات كه بصورت دوره‌اي و برنامه‌ريزي شده انجام مي‌گيرند. هدف از اين فعاليت‌ها جلوگيري از توقفات پيش‌بيني نشده ماشين‌آلات و تجهيزات و كاهش تعميرات اساسي مي‌باشد و معمولاً در روند زيرسيستم قابل تمايز مي‌باشند.
 • تعميرات پيش‌گويانه Predictive Maintenance – PdM
پيشگويي روندهاي ترسيمي مربوط به مقادير اندازه‌گيري شده با درنظرگرفتن محدوديت‌هاي فني به‌منظور تشخيص، تحليل و اصلاح مشكلات تجهيزات، پيش از خرابي. در اين نوع سيستم‌ها كه يك روش نت مبتني بر شرايط (Maintenance Condition Based) مي‌باشند، براساس اندازه‌‌گيري تعيين عوامل و پارامترهاي از پيش تعيين‌ شده تجهيزات بحراني و سپس تجزيه و تحليل سوابق اين اطلاعات مي‌توان به پيش‌بيني عمر مفيد قطعات و تعيين متوسط زمان بين خرابيها و متوسط زمان تعمير پرداخت. برخي از اين پارامترها عبارتند از: سرعت ارتعاش، حرارت، نتايج آناليز روغن، فشار، تنش، خستگي، مقاومت، ظرفيت واقعي و... در بسياري موارد در اختيار داشتن اطلاعات Online مي‌تواند مؤثر باشد.
 • نگهداري و تعميرات اصلاحي (Maintenance Corrective)
در اين سيستم‌ براساس اطلاعات و سوابق نگهداري و تعميرات ماشين‌آلات و تجهيزات مشكل‌دار و نيز بررسي پارامترهاي اقتصادي و غيره، به‌طراحي مجدد دستگاههايي با طراحي و برنامه‌ريزي در راستاي اصلاح اين شرايط مي‌پردازند. با اين اقدامات و اصلاحات صورت گرفته كارايي دستگاهها افزايش يافته و تعميرات پيشگيرانه آنها كاهش مي‌يابد. درنتيجه قابليت اطمينان و تعميرپذيري دستگاه افزايش خواهد يافت.
 • تعميرات پروژه اي و اساسي Over haul
در مواقعي امكان انجام، تعميرات پيش‌گيرانه در مدت زمان كوتاه وجود نداشته باشد يا سنجش‌هاي آسيب‌ديده و مشكل‌دار دستگاه‌ها و تجهيزات زياد باشند، با يك طرح و برنامه قبلي مدون و در زمان مناسب (ايام تعطيل و يا كم‌كاري ماشين) به مونتاژ كردن دستگاه و انجام تعميرات اساسي مي‌پردازند. گاهي دامنه چنين تعميراتي چنان وسيع است كه مي‌بايست براي مدتي خط توليد متوقف گردد. بنابراين چنين اقداماتي را مي‌بايست در قالب پروژه‌هاي نت تعريف نمود و ملزومات و منابع مورد نياز آنها از پيش طرح‌ريزي و تأمين گردد.
فرآیند مديريت درخواست كار Work Request Management - WRM
این فرآیند را باید جزئی لاینکف از سیستم های نت دانست. در اغلب فعاليت‌هاي نت چه بصورت يك فعاليت PM يا CBM و حتي يك خرابي اضطراري باشد، انجام عمليات نگهداري و تعميرات در قالب يك فرايند شامل فعاليت‌ها و مراحل كاري گوناگون صورت مي‌پذيرد. اين مراحل از اعلام يك خرابي تا مراحل نظارت، تأييد، ‌درخواست كالا از انبار، انجام تعميرات، صدور مجوز راه‌اندازي و... را دربرخواهد داشت.
در اين نرم افزار با توجه به نياز كاربر مي توان مراحل مختلف گردش درخواست كار را ايجاد نمود. البته به صورت پيش فرض مراحل زير در سيستم ايجاد شده است:
 • درخواست ايجاد شده: امكان صدور درخواست كار براي يك تجهيز و يا گروه تجهيز و ... به‌صورت دستي و مكانيزه (جهت فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده)
 • درخواست كنترل شده: بررسي عملي‌بودنِ انجام تعميراتِ درخواست‌شده و ذكر دلايل عدم انجام تعميرات
 • درخواست تاييد شده
 • درخواست انجام شده
 • تاييد نهايي: پس از تاييد نهايي امكان هيچ گونه تغييري در كار انجام شده وجود ندارد.
يك مرحله نيز به عنوان درخواست هاي حذف شده در سيستم قرار گرفته است كه پس از حذف يك دستور كار يا درخواست، درخواست به صورت حذف شده در سيستم باقي مي ماند و كاربري كه دسترسي به اين درخواست ها دارد مي تواند درخواست را باز تاييد و يا كاملا حذف نمايد.
لازم به ذكر است سيستم كاربري به نحوي طراحي شده است كه هر كاربر تنها درخواست هاي متناسب با كاربري خود را مي تواند مشاهده كند.
سيستم مديريت تجهيزات (AM )

امكانات اين بخش به شرح زير مي باشد:
  • امکان تعریف تجهیزات و اجزاء آنها با ساختار درختی بدون محدودیت در تعداد زیر شاخه‌ها
  • امکان تعریف گروه های تجهیزات
  • امکان پشتیبانی از روش های کدگذاری
  • تعیین و تعريف موقعیت و مکان تجهیزات
  • استفاده از امکانات مصور سازی و مستند سازي
  • امكان ثبت اطلاعات اموالداري چون: كد اموال‌داري تجهيز، تاريخ خريد، تاريخ بهره‌برداري، سابقه بهره‌برداري، عمر مفيد، قيمت خريد و ديگر مشخصه ها به تعريف كاربر
  • ثبت هرگونه مستند براي تجهيز از جمله نقشه‌هاي فني و اجرايي و...
  • امكان تعريف ارايه دهندگان و توليدكنندگان تجهيزات و لوازم يدكي
  • امكان ايجاد تاريخچه عملياتي تجهيز به‌صورت خودكار از درخواست‌هاي كار ايجاد شده
سيستم مديريت بهينه لوازم يدكي (EAS )
امكانات اين بخش به شرح زير مي باشد:
  • امکان تعریف لوازم يدكي با ساختار درختی به تفكيك قسمت ها و دسته ها
  • امکان تعریف گروه ها و روش های کدگذاری
  • استفاده از امکانات مصور سازی و مستند سازي
كنترل موجودي و انبار
اين بخش از نرم افزار شامل ورود و خروج و مصرف لوازم يدكي مي باشد كه امكانات آن به شرح زير است:
  • ثبت ورود و خروج كالا به انبار
  • ثبت نقطه سفارش، حداكثر و حداقل موجودي
  • هشدار براي كمبود يا بيش از تعداد بودن كالا در انبار
  • امكان محاسبه نقطه سفارش و حداكثر موجودي بر اساس داده هاي ديگر
  • ثبت قيمت كالاهاي خريداري شده و متوسط گيري از قيمت هاي مختلف براي قيمت قطعي كالا
  • ثبت مصرف لوازم يدكي به صورت خودكار

نگهداري پيش‌گيرانه و پيش‌گويانه
 • امكان تعريف عمليات PM و CbM به‌ازاي هر تجهيز يا هر گروه از تجهيزات
 • امكان تعريف فعاليت‌هاي نت مورد نياز هر PM يا CbM
 • امكان تعيين قطعات يدكي مورد نياز و ابزارآلات در هر فعاليت
 • امكان تعيين منابع انساني هر فعاليت پيش‌گيرانه و پيش‌گويانه
 • امكان پيش‌بيني مدت زمان به‌كارگيري هر منبع
 • امكان پيش‌بيني هزينه‌هاي نت پيش‌گيرانه و پيش‌گويانه براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته
 • امكان محاسبه هزينه‌هاي واقعي نت پيش‌گيرانه و پيش‌گويانه براساس فعاليت صورت گرفته
 • تعيين مدت و دوره فعاليت‌هاي PM بر اساس روش‌هاي مبتني بر دوره زماني و كاركرد
 • قابليت تغيير دوره زماني و كاركردي فعاليت هاي PM و CM به درخواست كاربر
 • امكان تعريف پارامترهاي عملياتي تجهيزات و تخصيص پارامترهاي موثر در پيش‌گويي فعاليت‌هاي نت به هر فعاليت
 • امكان تعيين و تعريف فواصل زماني دريافت پارامترها
 • امكان ايجاد ارتباط با سيستم‌هاي ديگر به‌منظور دريافت مقادير پارامترها در محاسبة CBMو PM به‌طور خودكار
 • امكان نگهداري دستورالعمل‌ها و چك ليست‌هاي مربوط به عمليات PM و CBM
 • امكان اولويت‌دهي به فعاليت‌هاي پيش‌گيرانه و پيش‌گويانه
 • امكان ارتباط با بخش مديريت و كنترل موجودي جهت پيش‌بيني قطعات مورد نياز و تعيين ذخيره احتياطي آنها و يا تعيين نقطة سفارش اقتصادي
 • امكان ايجاد درخواست كار براي عمليات PM و CBM بصورت مكانيزه و دستي
 • تخصيص منابع به‌صورت مكانيزه و يا دستي به فعاليت تعريف شده
 •  ثبت اطلاعات تعميرات انجام‌شده
 • ارتباط مستقيم با سيستم انبار
 
مديريت كاليبراسيون
  • امكان تعريف فعاليت‌هاي كاليبراسيون ابزارآلات يا هر گروه از ابزارآلات
  • امكان تعريف برنامه كاليبراسيون ابزارآلات
  • امكان تعريف پارامترهاي كاليبراسيون ابزارآلات (ورودي و خروجي)
  • امكان تعريف دامنه مجاز پارامترها
  • امكان تعيين برنامه زمانبندي‌شده كاليبراسيون تجهيزات (با توجه به تقويم ‌هاي كاري و منابع موجود و تخصيص يافته)
  • امكان استخراج تقويم كاليبراسيون تجهيزات در بازه‌هاي مختلف
  • امكان تعريف خودكار درخواست كار كاليبراسيون به‌ازاي تعميرات اضطراري صورت گرفته
  • امكان ايجاد تاريخچه كاليبراسيون تجهيزات
مديريت و كنترل پروژه
 • امكان تعريف پروژه‌هاي نگهداري و تعميرات به صورت درختي (مانند تعميرات اساسي)
 • امكان تعريف كارها و فعاليت‌هاي مورد نياز هر پروژه به صورت ترتيبي
 • امكان تعريف پروژه بر ميناي يك تجهيز يا يك گروه از تجهيزات و يا تعدادي از تجهيزات
 • امكان تخصيص منابع به پروژه‌ها شامل نيروي انساني، ‌مواد و تجهيزات
 • امكان تعريف پروژه از عمليات پيش‌گويانه و پيش‌گيرانه تعريف شده
 • امكان كنترل و پيگيري اجراي مراحل انجام كار پروژه‌ها و امكان بروز‌رساني پروژه‌ها
 • امكان ايجاد ارتباط بين كارهاي تعريف شده در پروژه‌ها و بخش صدور درخواست كار

تخمين ها، گزارشات و شاخص هاي آماري
 • پيش‌بيني منابع انساني(مهارت لازم)، قطعات و لوازم يدكي و مدت زمان لازم جهت تعمير
 • تخمين هزينه‌هاي تعميراتي
 • قابليت محاسبه شاخص هاي آماري: قابليت دسترسي ماشين‌آلات و تجهيزات (نسبت بهره‌برداري)، نسبت كارائي، تعداد خرابي‌ها و تعميرات اضطراري، ميانگين فاصله زماني بين خرابي‌هاMTBF ، ميانگين زمان لازم براي تعميرMTTR ، ميانگين زمان آماده‌سازي و تنظيم، تعداد توقفات جزئي و كوتاه مدت بر طبق نياز كاربر
 • گزارشات هزينه نيروي انساني، قطعات يدكي، ركود سيستم در اثر خرابي با توجه به زمان تعميرات و ديگر هزينه‌هاي نت با توجه به نياز كاربر
 • گزارش كاركرد پرسنل
 • گزارش اشكال و نحوه رفع اشكال
 • گزارش وضعيت ايستگاه‌هاي كاري
 • گزارش آمار كارهاي واردشده به هر ايستگاه كاري
 • گزارش تفصيلي درخواست كار
 • گزارش درخواست كارهاي بسته با ذكر تاريخ و علت تعويق
 • گزارش درخواست كارهاي باز با علل عدم انجام
 • گزارش درصد درخواست كارهاي باز به تفكيكِ علت عدم انجام تعميرات
 • گزارش درخواست كارهاي باز به تفكيكِ قسمت تعميرات، علل تعويق
 • قابليت طراحي گزارشات متنوع به در خواست كاربر
 • امكان استخراج گزارشات فرمت فايلهاي Word ، Excel ، ZIP (براي دانلود) و HTML
 • امكان چاپ گزارشات تهيه شده

سطوح كاربري و امنيت اطلاعات
 • تعريف نام كاربري و رمز عبور براي هر كاربر
 • ذخيره سازي رمز عبور به صورت رمزنگاري شده و بدون دسترس حتي براي مدير سيستم
 • خروج كاربر پس از مدت زماني محدود و قابل تعريف
 • تعيين سطوح دسترسي به منو‌ها، فرم‌ها، اجزاي فرم، گزارشات و موضوعات به‌ازاي كاربران و نقش ها
 • قابليت ايجاد سيستم تاريخچه رويدادهاي سيستم و تاريخچه تغيير در اطلاعات (Logger )
قابليت هاي نرم افزاري
 • استفاده از معماري Web Based (نرم افزار مبتني بر وب) كه قابليت استفاده از نرم افزار را در حالت هاي مختلف بر روي وب، نصب در شبكه داخلي و حتي نصب بر روي يك رايانه را مي دهد. ضمنا با توجه به اين معماري نياز به نصب هيچ نرم افزاري در سمت استفاده كننده وجود ندارد و كاربر تنها با استفاده از يك مرورگر وب (Browser ) مانند اينترنت اكسپلورر يا فايرفوكس مي تواند وارد نرم افزار شود.
 • امکان استفاده در سيستم هاي مختلف PC و تبلت هاي مختلف و موبايل ها با سيستم عامل هاي مختلف (با امکان پشتباني از مرورگر وب)
 • قابليت تعريف پارامترهاي خاص متناسب با نياز مشتري مانند نام شركت، لوگوي شركت و ...
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از داخل برنامه و ذخيره شدن آن در فضاي مجازي و يا دانلود آن
 • امكان تعريف برنامه زمانبندي جهت پشتيبان‌گيري از اطلاعات از داخل برنامه
 • امكان بازيابي اطلاعات و پشتيبان‌هاي گرفته شده
 • امكان چند زباني سيستم در صورت درخواست كاربر
 • راحتي استفاده كاربر و رعايت Intuitiveness of Interface و User friendly بودن
 • دارا بودن راهنماي كاربري برخط (on line )
 • دارا بودن دفترچه راهنما
 • امكان ورود دسته‌اي اطلاعات (Import ) از داخل برنامه
 • زبان برنامه نويسي نرم افزار PHP مي باشد و از بانك اطلاعاتي MySql استفاده شده است
 • پشتيباني فني يكساله كه شامل رفع خرابي هاي احتمالي و مديريت كلي سيستم مي باشد
 • امكان تهيه هاست و دامنه براي نصب نرم افزار در فضاي مجازي

قيمت سامانه Asan CMMS
امکانات سامانه:
فعاليت ها:
  • نمايش فعاليت هاي مربوط به يک دستگاه با فيلتر کردن مکان اجرا، واحد مجري و نوع عمليات (PM, EM, CM, Report, Overhall, Calibrate )
  • ايجاد، ويرايش و حذف فعاليت هاي موجود
  • ثبت مشخصات يک فعاليت شامل دستگاه، اجرا، مجري، عنوان، توضيحات، نوع، دوره زماني، دوره کارکردي، زمان کل عمليات، زمان توقف، ميزان ارجحيت و زمان انجام کار
  • ثبت ملزومات هر فعاليت شامل: تجهيزات و قطعات، لوازم يدکي، ابزار آلات، پرسنل، پارامتر اندازه گيري شونده، دلايل توقف و تعمير، رسته تعميرات و روانکار به همراه ثبت اطلاعات هزينه هر کدام
  • امکان چاپ و خروجي به excel   و word ليست فعاليت ها
دستورکار:
  • نمايش فعاليت هاي مربوط به هر دستگاه با فيلتر کردن موارد جستجو
  • ايجاد دستور کار در تقويم فعاليت ها
تقويم فعاليت ها:
  • نمايش تقويم شمسي به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه و ليستي
  • فليتر کردن فعاليت ها بر اساس دستگاه، اجرا، واحد مجري و نوع عمليات
  • امکان چاپ و خروجي به excel   و word تقويم فعاليت ها
  • حرکت در تقويم متناسب با انتخاب روزانه، هفتگي و ماهانه
  • نمايش اطلاعات ملزومات هر فعاليت در دستور کار (تئوري) و ثبت اطلاعات واقعي (عملياتي) هر کدام پس از انجام دستورکار
گزارش گيري:
  • نمايش گزارشات متنوع: عملکرد (تجهيزات، لوازم يدکي، ابزارآلات، پرسنل، پارامتر اندازه گيري شونده، دلايل توقف و تعمير، رسته تعميرات و روانکار)، زمان تعمير (بر اساس نوع فعاليت، دستگاه و مکان اجرا)، زمان توقف (بر اساس نوع فعاليت، دستگاه و مکان اجرا)، زمان تعويق و هزينه پرسنلي و کالاي مصرفي
  • فيلتر گزارشات بر اساس دستگاه، مکان اجرا و واحد مجري و محدوده تاريخ
  • نمايش گزارشات به صورت کلي، روزانه و ماهانه
  • نمايش به صورت درختي، ليستي، جدول، نمودار و نمايش دلخواه کاربر
  • نمايش مقادير تئوري و عملي و مقايسه اي در گزارشات
  • امکان چاپ و خروجي به excel   و word گزارشات نمايش داده شده
گروه ها:
  • ايجاد يک گروه کاري و يا يک پيمانکار
دسته بندي تمامي دستگاه ها، ابزارآلات، پرسنل، لوازم يدکي و دسترسي هاي کاربران بر مبناي گروه بندي مي باشد.
جداول پايه:
  • ثبت اطلاعات تجهيزات در 5 سطح: گروه، مجموعه، دستگاه، سيستم و قطعه
  • ثبت اطلاعات لوازم يدکي در 4 سطح: گروه، انبار، قفسه و قطعه
  • ثبت اطلاعات ابزارآلات در 4 سطح: گروه، دايره، دسته، ابزار
  • ثبت اطلاعات اماکن (زمان) در 4 سطح: گروه، کارخانه، قسمت اصلي و قسمت فرعي (شيفت)
  • ثبت اطلاعات پرسنل در 4 سطح: گروه، دايره، شغل و پرسنل
  • ثبت اطلاعات روانکارها در 4 سطح: گروه، انبار، گروه و روانکار
  • ثبت پارامتر اندازه گيري شونده در 2 سطح: دسته و پارامتر
  • ثبت دلايل توقف، تعمير، تعويض يا بازديد در 2 سطح: دسته و نوع
  • ثبت رسته تعميرات در 2 سطح: دسته و نوع
  • ثبت دلايل تعويق در 2 سطح: دسته و نوع
  • ثبت عناوين اطلاعات اضافي در 2 سطح: دسته و عنوان
  • ثبت فروشندگان در 2 سطح: رسته و فروشگاه
  • ثبت واحدهاي مجري
  • ثبت مستندات تجهيزات، لوازم يدکي، ابزارآلات، پرسنل و روانکارها
  • امکان چاپ مستندات و اطلاعات هر تجهيز، لوازم يدکي، ابزارآلات، پرسنل و روانکار
  • امکان چاپ شاخه هاي درختي هر تجهيز، لوازم يدکي، ابزارآلات، پرسنل و روانکار
جداول ارجيت ها:
  • ثبت اطلاعات ارجحيت ها به صورت عنوان - وزن در 3 رسته: نقش دستگاه، نوع عمل و اهميت خرابي
محاسبه ارجحيت هر فعاليت بر اساس ضرب وزن ارجحيت ها مي باشد.
پشتيبان گيري:
  • پشتيبان گيري دستي از بانک اطلاعاتي سامانه
  • نمايش و دانلود فايلهاي پشتيبان گرفته شده به صورت دستي يا اتوماتيک
  • بازيابي اطلاعات بر مبناي فايل پشتيبان آپلود شده و يا فايل هاي موجود بر روي سرور
تنظيمات:
  • ثبت اطلاعات: دوره پشتبان گيري اتوماتيک، عنوان واحد (که در همه گزارشات نمايش داده مي شود)
امکانات اختياري:
 • ايجاد WorkFlow پيش فرض
  • نمايش کامل work flow بر اساس دسترسي کاربر شامل ايجاد شده، کنترل شده، تاييد شده، اجرا شده، تاييد نهايي و آرشيو حذف و امکان فيلتر کردن دستور کارها بر اساس مرحله انتخاب شده
  • ثبت اطلاعات کاربر مويد در هر مرحله به همراه نمايش امضا و زمان تاييد
  • حرکت در work flow به صورت کامل و نمايش عمليات ها متناسب با تاييد هر دستور کار
 • ايجاد زنجيره فعاليت هاي به هم پيوسته : 10 ميليون ريال
 • ايجاد نوع عمليات هاي جديد: 5 ميليون ريال
 • ايجاد تقويم ميلادي: 5 ميليون ريال
 • ايجاد تقويم قمري: 5 ميليون ريال
 • ايجاد Work Flow جديد
 • سفارشي سازي تقويم
  • ثبت اطلاعات روزهاي خاص (روزهاي مهم و تعطيل و عناوين ديگر) در تقويم و نمايش آن در تقويم با رنگ معين
 • ثبت کارکرد دستگاه ها
  • نمايش اطلاعات کارکرد متناسب با محدوده تاريخي و دستگاه انتخاب شده
  • ثبت و ويرايش و حذف اطلاعات کارکردي هر دستگاه
  • امکان چاپ و خروجي به excel   و word ليست کارکردها
  • ايجاد دستور کارهاي مربوط به هر دستگاه متناسب با دستگاه و کارکرد ايجاد شده به صورت خودکار
 • انبار مختص به سامانه
  • نمايش صورت وضعيت انبار (شامل کالاهايي که موجودي آنها بيشتر از حداکثر، کمتر از حداقل و کمتر از نقطه سفارش است)
  • نمايش ليست هاي ورود و خروج کالا از انبار بر اساس کالاي انتخاب و محدوده تاريخي
  • ثبت و ويرايش ليست هاي ورود و خروج کالا از انبار
  • ثبت اطلاعات فروشنده کالا
  • ثبت اتوماتيک کالاهاي مصرفي در فعاليت هاي تعميرات و نگهداري
  • ثبت و ويرايش اطلاعات مربوط به هر کالا شامل: حداقل موجودی، حداکثر موجودی، نقطه سفارش، واحد کالا و توضیحات
  • محاسبه قيمت متوسط بر اساس خريدهاي 6 ماه گذشته
  • امکان چاپ و خروجي به excel   و word ليست هاي ورود و خروج از انبار
 • ثبت اطلاعات کارکردي پرسنل
  • نمايش ليست کارکرد پرسنل به همراه متوسط کارکرد روزانه در مجموعه خاص از پرسنل در محدوده تاريخ معين
  • ثبت و ويرايش اطلاعات کارکرد پرسنل
  • ثبت و ويرايش هزينه نفر ساعت کارکرد هر پرسنل
  • امکان چاپ و خروجي به excel   و word ليست هاي کارکرد پرسنل
 • ايجاد فايل هاي پردازشگر بر اساس نياز کاربر و ارسال اطلاعات به صورت دسته اي (Batch
 • ايجاد فايل نمايش گزارشات: هر فايل يک ميليون ريال
 • گزارشات تخمين
  • نمايش تخمين هاي مورد نياز بر اساس: تجهيزات، لوازم يدکي، ابزار آلات، پرسنل و روانکار
  • فيلتر بر اساس دستگاه، مکان اجرا، واحد مجري، نوع عمليات، وضعيت دستور کار و محدوده تاريخي
  • نمايش به صورت جدولي و درختي
  • امکان چاپ و خروجي به excel   و word تخمين هاي نمايش داده شده
 • مکان نما
  • نمايش دستورکارها بر مبناي دستگاه ها، واحد مجري، نوع عمليات  و وضعيت دستورکار در محدوده تاريخي معين
  • نمايش دستورکارها در نقشه بر مبناي مکان اجرا
  • امکان چاپ و خروجي به excel   و word مکان نما
 • ايجاد گروه هاي کاري و پيمانکاران مختلف
 • ايجاد نوع ارجحيت هاي جديد
 • دسترسي کاربران
  • ايجاد و ويرايش اطلاعات هر کاربر شامل نام، دسترسي و تصوير امضا
  • ايجاد دسترسي بر مبناي گروه، واحد مجري، سطح تاييد و سطح دسترسي به بخش هاي سامانه
  • داراي امکان بينهايت کاربر و بينهايت نسخه استفاده
 • راه اندازي سايت و گرفتن دامنه در فضاي مجازي براي دسترسي در همه جا به سامانه
 • ايجاد قالب و سفارشي سازي ظاهر سامانه
 • پشتيباني يکساله و مديريت کلي سامانه و رفع عيوب احتمالي
 
بسته هاي پيشنهادي Asan CMMS
امکانات قيمت بسته R1 بسته R2 بسته R3 بسته R4 بسته R5
امکانات پايه سامانه  20
ايجاد زنجيره فعاليت 10 - - -
ايجاد نوع عمليات هاي جديد 5 - - - -
ايجاد تقويم ميلادي 5 -
ايجاد تقويم قمري 5 - - - - -
سفارشي سازي تقويم 5
چرخه Work Flow 5 -
ايجاد Work Flow جديد 10 - - - -
ثبت کارکرد 5
تخمين 5
انبار مختص به سامانه 10 -
ثبت اطلاعات کارکردي پرسنل 5 - -
فايل هاي پردازشگر (هر فايل) 2 1 3 5 10 15
فايل نمايش گزارشات (هر فايل) 1 3 4 5 10 20
مکان نما 15 - -
گروه هاي کاري و پيمانکاران (هر گروه) 5 1 1 1 2 5
دسترسي کاربران 5 -
ايجاد نوع ارجحيت هاي جديد 5 - - - - -
راه اندازي سايت و گرفتن دامنه 10 - - -
ايجاد قالب و سفارشي سازي ظاهر 5 - -
پشتيباني يکساله 25% 10 20 30 40 50
تخفيف: 10% 10% 10% 10% 10%
جمع کل: 50 90 130 180 240
تخفيف: 5 9 13 18 24
جمع: 45 81 117 162 216
 • تمامي اعداد به ميليون ريال و به صورت خالص (بدون در نظر گرفتن ماليات) مي باشد.