بخش ها
جستجو
دريافت رزومه شركت آتيه بنيان سيوان

نمايندگي des-tech

دريافت رزومه شركت آتيه بنيان سيوان













 

 

درباره ما

تاريخچه شركت :
گروهي از مديران با تجربه در صنايع سیمان، كاني و فرآوري مواد اقدام به تاسيس شركت آتیه بنیان سیوان (سهامی خاص) نمودند. اين شركت با بهره گيري از تخصص، تجربه و سوابق اجرايي گسترده، توان اجرائي لازم براي اجراي پروژه هاي صنعتی، در داخل و خارج كشور را دارد.                                     
باورمديران شركت بر اين است كه با نگرش مهندسي و كار گروهي و سازماندهي مبتني بر اصول دانش مديريت پروژه، پروژه هاي صنعتي را در زمان تعيين شده اجرا نمايد.
اهم مباني اجراي پروژه ها به شرح زير خلاصه ميشود:

 • استفاده از نيروي انساني كارآمد، متخصص و باتجربه
 • پياده سازي چرخه برنامه ريزي، تداركات، اجرا، كنترل
 • تخصيص و تسطيح منابع براساس برنامه زمانبندي مصوب
 • مديريت عملكرد پروژه در جهت كنترل نمودن مسير بحراني پروژه
 • مديريت گردش سريع و صحيح اطلاعات در جهت تسريع در امر تصميم گيري مبتني بر واقعيت
 • پياده سازي استاندارد مديريت پروژه (PMBOK)

خط مشي شركت:

 • ايجاد اطمينان و جلب رضايت مستمر مشتريان
 • ارتقاء مداوم سطح مشاركت و همكاري كاركنان شركت
 • ارتقاء سطح مهارت، توانمندي و دانش نيروي انساني شركت
 • ارتقاء سطح بهره وري و اثربخشي كاركنان در جهت سود آوري و تداوم شركت